لیست فایل ها - صفحه 2

فرم قرارداد اجرای کلیه عملیات برقکاری

دانلود فرم قرارداد اجرای کلیه عملیات برقکاری ۱۰ ص فرمت word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد تهیه و اجرای بتن

دانلود فرم قرارداد تهیه و اجرای بتن ۷ ص فرمت Word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد تهیه و نصب سقف دامپا

دانلود فرم قرارداد تهیه و نصب سقف دامپا ۷ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه

دانلود فرم قرارداد اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان

دانلود فرم قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان ۸ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد تامین مصالح و ساخت و نصب دیوار جدا کننده کناف با سازه

دانلود فرم قرارداد تامین مصالح ، ساخت ، نصب دیوار جدا کننده کناف با سازه ۶ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم اجاره نامه ساختمان

دانلود فرم اجاره نامه ساختمان فرمت A3 در ۲ ص

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد اجرای اسکلت بتنی

دانلود فرم قرارداد اجرای اسکلت بتنی ۱۲ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اتوماسیون گلخانه

کشت گلخانه ای نیاز به مراقبت دایمی دارد به طوری که حتی لحظه ای غفلت می تواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند . بنا براین بدون داشتن اتوماسیون نیاز به کار شبانه روزی می باشد. اتوماسیون می تواند تمامی تجهیزات گلخانه را شامل شود . کامپیوتر یک پل ارتباطی بین سنسورها و تجهیزات گلخانه ای است که امکان دسترسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی

روشهای تصفیه بیولوژیکی را میتوان بر اساس وابستگی میکرواورگانیزمها به اکسیژن طبقه بندی کرد: روش هوازی:که در آن تثبیت مواد زائد (تجزیه مواد آلی )بوسیله میکرو اورگانیزمها ی هوازی و باکتری های اختیاری انجام می گیرد. روش بی هوازی:که در آن میکرواورگانیزمهای بی هوازی و اختیاری دخالت دارند. روش هوازی ـ بی ه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره ی هسته سلول

هسته محل ذخیره اطلاعات ژنتیکی و مرکز کنترل یوکاریوتی است. محتویات هسته در یوکاریوتها توسط غشای هسته احاطه شده است و اندامکی به نام هسته را بوجود آورده است. ولی چون سلولهای پروکاریوتی فاقد غشای هسته هستند بدون هسته محسوب می شوند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اگزيستانسياليسم

رئيس جمهور يك كشور هم به ميزاني خيلي بيشتر نسبت به ميليون ها انساني كه به او اعتقاد كرده اند احساس مسئوليت و نگراني دارد. در اين مقياس مسئوليت اگزيستانسياليستي شما را حاكم كره ي خاكي با مردمان هر پنج قاره قرار مي دهد، مسئوليتي از اين بزرگتر و دلهره اي بيشتر از اين نمي توان متصور شده يك پله در شناخ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی