فایل های دسته بندی نفت - صفحه 1

بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

P&ID در محاسبات پایپینگ

شناخت استاندارد - کاربرد تجهیزات - نقشه خوانی

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل