فایل های دسته بندی مقالات - صفحه 1

حذف----------

----------------

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی پیش بینی تشنج با استفاده از خصوصیات محلی و کلی نوسانی به همراه ترجمه فارسی(2016)

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: 1.مقدمه EIZURE یک موج ناگهانی از فعالیت مغزی می باشد که بیش از 65 میلیون فرد را در سراسر جهان متاثر می سازد. در طول تشنج مغز نمی تواند فعالیت طبیعی خود را انجام دهد بنابراین فرد ممکن است فعالیت غیر طبیعی و انحصاری را در حرکت، رفتار، آگاهی و احساس نشان دهند. صرع تشنج های ب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های روش تحقیق

کتاب های روش تحقیق

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل