فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت : پژوهشی سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت برق از ديدگاه مديران و كاركنان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسي دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي شركت برق منطقه اي فارس ( مطالعه موردي پروژه هاي خطوط طرح انتقال))

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن(1965)

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن(1964)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان

پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان محسنی تبریزی و همکاران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM)

پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل