فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني نيفه (2001)

پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني نيفه (2001

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون حافظه وکسلر فرم الف

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه يادگيري سازماني چيوا و همكاران (2007)،

این پرسشنامه برای سنجش وضعیت یادگیری سازمانی در یک سازمان توسط کارکنان آن سازمان مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ی تصور از خود بک (Beck Self- Concept Test (BSCT

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) پکران و همکاران 2005

این ابزار به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (1387) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش‌نامه رضايت شغلي بري فيلدورث

پرسش‌نامه رضايت شغلي به منظور اندازه‌گيري ميزان رضايت افراد از شغل خود، توسط بري فيلدورث (1951) ابداع شده است که حاوي 19 سوال می باشد. اين پرسش‌نامه براي تعيين کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین براي افرادي در نظر گرفته شده که از شغل خود راضي يا ناراضي مي‌باشند.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی