فایل های دسته بندی رایانه - صفحه 1

بازی ضربه آزاد

دانلود بازی کم حجم بازی ضربه آزاد

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار پیش بینی ضریب انفجار

تشخیص دقیق ضریب انفجار یکی از راه هایی که امروزه می توان از آن پول درآورد و در عرض چند روز پولدار شد شرکت در بازی انفجار است. این بازی دارای ضریبی است که اگر درست پیش بینی شود در مقدار پولتان ضرب و به حسابتان واریز میشود یا به زبان دیگر پولتان به اندازه ضریب انفجار افزایش میابد.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل